ALGEMENE LEVERING/MONTAGE VOORWAARDEN

Het plaatsen van een schutting is niet zonder risico's. Daarom vragen wij u onderstaande voorwaarden goed door te lezen. Soms klinken de regels erg streng, maar in de praktijk valt het wel mee. Wij willen graag dat u een kwalitatief hoogstaand product in uw tuin krijgt, en dat de bouwers veilig en vooral plezierig kunnen werken.

Bouwterrein: Voor het plaatsen van de schutting hebben wij een werkruimte van +/- 50cm breedte nodig. Het bouwterrein dient "bouwrijp" te zijn; vrij van obstakels zoals straatwerk, funderingen, puin, wortels,bomen, oude schutting en leiding werk in de grond. Mocht er vervolgens schade ontstaan bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden voor het plaatsen van de schutting, dan kunnen de bouwers hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Indien het terrein niet bouwrijp is zullen er in overleg extra kosten in rekening worden gebracht.

Het bouwen van een schutting houdt het volgende in: Het uitzetten van de lijn, het uitgraven of boren van de gaten, het zetten van de palen en het aanbrengen van de (beton)elementen. Daarna het stellen van de schutting. Voor alle andere werkzaamheden zoals herbestrating en tuinaanleg is Schuttingen Holland niet verantwoordelijk, tenzij anders overeengekomen. Op de bouwplaats dient stroom aanwezig te zijn.

Uitzetten van de schutting: Bij het uitzetten van de lijnen en peilen dient opdrachtgever aanwezig te zijn. De uitzetting dient in samenspraak met opdrachtgever gedaan te worden, of opdrachtgever dient van te voren de lijnen alsmede de hoogte van de schutting uit te zetten.
 
Fundatie: De palen komen circa 70 cm diep te staan (onder het maaiveld). Indien gewenst kan op het moment van plaatsen geadviseerd worden om een beton voet aan de palen te storten, dit is vooral nodig wanneer er sprake is van hoge water stand of als de aarde uit (natte) klei bestaat. Indien u zelf voor betonmortel zorgt storten wij deze kosteloos aan de palen.

Verantwoordelijkheid: Schuttingen Holland is niet verantwoordelijk voor onderstaande zaken:

In bijna alle gevallen blijft er vrijgekomen zand over u dient dit zelf op te ruimen. Hetzelfde geld voor de bestrating. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het herbestraten. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan kabels en leidingen i.v.m. het boren of graven van gaten. 
 
Garantie: Beton: Wij geven 20 jaar garantie op al onze met CE gemarkeerde betonproducten. Beton is een natuurproduct, waarbij het voor kan komen dat er kleine luchtbellen in het product zitten. Ook het verkleuren van de beton valt niet onder de garantie. Betonproducten worden gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Zo gezien dus een volkomen natuurlijk product. Bij beton kan cement een chemische reactie aangaan met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. De kalk zet zich op het beton oppervlak af als witte uitslag (kalkuitbloeiing). Dit verschijnsel hoort bij de productie van beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage.

Garantie Hout: Wij geven 10 jaar garantie op al onze geïmpregneerde schuttingen en 20 jaar garantie op onze Bankirai producten. Ook hier geldt dat het een natuurproduct is. Bankirai heeft de eigenschap tot bloeden wat bruine vlekken geeft op onderliggend werk, dit is soms na enkele maanden weer verdwenen.

Transport: Wij plaatsen schuttingen in Nederland, België en Duitsland. Afhankelijk van het land en woonplaats brengen wij transportkosten in rekening. Indien de bouwmaterialen door het huis vervoerd moeten worden dient dit duidelijk aangegeven te worden ook als het bouwterrein verder dan 25 meter van de openbare weg ligt dient dit vooraf altijd kenbaar gemaakt te worden. 
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels cq leidingen.

Opdrachten: Wilt u de opdracht annuleren, dan wordt er 15 procent van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij opdrachten boven een bedrag van €8250,00 exclusief BTW, wordt u om een aanbetaling van 50 procent gevraagd. Pas als de aanbetaling bij ons binnen is, wordt uw aanvraag verwerkt.

Betaling: Particulieren betaling geschieden contant of via pin na het gereedkomen van de werkzaamheden. Dit houd in dat u na het plaatsen van de schutting direct moet betalen.

 
Alle hierboven beschreven voorwaarden zijn van toepassing tenzij, in overleg met Schuttingen Holland, andere voorwaarden zijn afgesproken.


Facebook